Home / หนังสือราชการ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)

 

รายละเอียด

>>> หนังสือถึง ศธจ. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

>>> หนังสือถึง สพท. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร.64

>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา รอง ผอ.รร.64

>>> หน่วยพัฒนา สพม. สุโขทัย- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนา สพม. ร้อยเอ็ด- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนา สพป. มุกดาหาร-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา