Home / หนังสือราชการ / การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

รายละเอียด

>>> ว 1592-แจ้ง ศธจ

>>> 1593-แจ้ง สศศ

>>> ว 1594-แจ้ง สพท

>>> แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก