Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเตรียมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์

การประชุมเตรียมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

 

 

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุม สพร. ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting

 

 

 

ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กล่าวเปิดการประชุมเตรียมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์

ณ ห้องประชุม 1 สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 ควบคู่การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting พร้อมทั้งคณะทำงาน

เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางการการจัดประชุมการขับเคลื่อนงานบุคคลให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ในระดับส่วนกลางและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 4 มิ.ย. 65

  พิธีเปิด …