Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

การประชุมเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

 

 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6

ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กล่าวเปิดการประชุมเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 4 มิ.ย. 65

  พิธีเปิด …