Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
จัดอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรข้าราชการที่ดี”
ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

About Sirirat K.

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 4 มิ.ย. 65

  พิธีเปิด …