Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ชาวสพร. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพร.สพฐ.

ชาวสพร. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพร.สพฐ.

 

 

 

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
โดย ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ และลูกจ้าง
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
———————————————————————————————————-
ที่มา :