Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยมี นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นางกฤษณา พิณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมติดตามการตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶️ภาพข่าวเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญสพฐ. (ส่วนกลาง)

About Sirirat K.

Check Also

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 4/2565

    ว …