Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว3862 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน ตั้งแต่ลำดับที่ 43 – 52

ที่ ศธ 04009/ว3862 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน ตั้งแต่ลำดับที่ 43 – 52

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ศธ 04009/ว 606 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ศธ04009/ว 606 ล …