Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้าราชการและบุคลากร สพร. ยินดีต้อนรับ ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร.

ข้าราชการและบุคลากร สพร. ยินดีต้อนรับ ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร.

                               เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกหน้าที่หนึ่ง โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะ รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม สพร.1 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย 💐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pobec/posts/pfbid0367pAoPrrzHBB8fYc9MhJPoLU27QzWjgLeDVzyeWjhmLJwFKsMd1kbe3YWMQYt8xkl