Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพร. ครั้งที่ 6/2565

การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพร. ครั้งที่ 6/2565

 

 

 

 

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6

โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพร. เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงาน

พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลและนิติการฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565