Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การรับ-จ่ายเครื่องราช อิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2563-2564

การรับ-จ่ายเครื่องราช อิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2563-2564

 

 

 

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับ-จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

ณ สพป. ปทุมธานี เขต 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ในการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ของ สพฐ. จำนวน 66,130 สำรับ/ดวง/เหรียญ ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2565 (ยกเว้น วันหยุดราชการ)

โดยจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯให้กับเจ้าหน้าที่/ผู้แทน สพท./สศศ. มาตรวจรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 ตามวันที่กำหนด

วันละ 50 เขต โดยประมาณ และ สพท./สศศ. จะดำเนินการนำจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้กับผู้ได้รับพระราชทานฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

โดยให้รายงานผลต่อ สพฐ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

เรื่องการประชุมชี้แจงผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

วันที่ 27 มกราค …