Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ปี พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.

การรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ปี พ.ศ. 2565 สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.20 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพร. ร่วมรับการรายงานตัวในตำแหน่งดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้อมูลจาก:

About tanapol Yingdaichom

Check Also

เรื่องการประชุมชี้แจงผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

วันที่ 27 มกราค …