Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม โดยมีพิธีฯ สำคัญ อาทิ พิธีประพรมน้ำมนต์ ณ บริเวณหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป ณ บริเวณถนนหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สพฐ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ