Home / หนังสือราชการ / การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

 

รายละเอียด

>>> 1. ว 2824 แจ้ง สพท. ทุกเขต

>>>2. 2826 แจ้ง สศศ

>>> 3. 2827 แจ้ง ก.ค.ศ

>>> 4. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ

>>> 5. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ ปี 2566

>>> 6. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ จชต. ปี 2566