Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ศธ. ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รักษาราชการแทน เลขาธิการ กพฐ.

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ศธ. ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รักษาราชการแทน เลขาธิการ กพฐ.

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ