Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์และสามเณร รับบิณฑบาต จำนวน 89 รูป

รายละเอียดเพิ่มเติม:

https://www.obec.go.th/archives/892564?fbclid=IwAR0v97OkKjFmKm9QDPduWpCstyv9ZUEs-ZQVhgCfyqxsp5A2m-trJDgDJpA