Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมชี้แจงผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

การประชุมชี้แจงผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ผู้ อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 13 ราย และมีเจ้าหน้าที่ สพร. ร่วมดำเนินการรับการรายงานตัวในตำแหน่งดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ