Home / หนังสือราชการ / การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

 

รายละเอียด

>>> ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 7467 ลว. 27 ธ.ค. 66