Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อมอบนโยบายพร้อมพบปะและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ONE TEAM ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2567” ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

Next Prev
รูปที่ 1 |

รูปที่ 2 | 
รูปที่ 3 |
รูปที่ 4 |
Next Prev

 

รายละเอียดเพิ่ม :

 

รมช.ศธ. “สุรศักดิ์” ลุย มอบนโยบายพร้อมพบปะ “ผอ.- รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ” ในการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ลั่น เป็นการอบรมที่สำคัญช่วยวางแผนพัฒนาการศึกษาชาติ