Home / หนังสือราชการ / คู่มือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

คู่มือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

คู่มือการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ปี 2567