Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. หารือร่วมกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. วางแนวทางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผอ.สพท. มุ่งประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

สพฐ. หารือร่วมกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. วางแนวทางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผอ.สพท. มุ่งประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมหารือกับสำนักงาน ก.ค.ศ. นำโดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องแนวทางการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. นางนภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมถึงบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สพฐ. หารือร่วมกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. วางแนวทางปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผอ.สพท. มุ่งประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ