Home / หนังสือราชการ / การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด :

>>>ประกาศรับสมัคร ระดับทรงคุณวุฒิ สพฐ. และเอกสารแนบ

>>>ประกาศองค์ประกอบฯ ระดับทรงคุณวุฒิ สพฐ.

>>>แบบฟอร์มเอกสารแนบ 1-5