Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” เปิดโครงการการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2567 สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (รุ่นที่ 1)

เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” เปิดโครงการการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2567 สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2567 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (รุ่นที่ 1) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เข้าร่วม ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” เปิดโครงการการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2567 สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (รุ่นที่ 1)