Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน สพฐ. (ส่วนกลาง)

รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน สพฐ. (ส่วนกลาง)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสังคม จันทร์วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นางนิตยา ภิรมย์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมติดตามการตรวจเยี่ยม ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

 

ข้อมูลจาก :

รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน สพฐ. (ส่วนกลาง)