Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถานที่รับรายงานตัวและสอบเพื่อวัด ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

สถานที่รับรายงานตัวและสอบเพื่อวัด ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

สถานที่รับการรายงานตัว และสอบเพื่อวัด ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567  ณ ห้อง The Deck 1 ศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)
การเดินทาง
รถประจำทาง 1-4 (39) /1-9E / 1-19 (510) / 372 (สถานีรถไฟฟ้ารังสิต – มธ.รังสิต)
รถตู้ สาย 1008 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต /สาย ต.118 BTS หมอชิต/ สาย ต.85 อนุสาวรีย์ชัยฯ
ที่จอดรถ รองรับ 300 คัน