Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ผู้บริหาร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้แทนหน่วยพัฒนา จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจาก :

https://www.obec.go.th/archives/1029704