Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภสิน ภูศรีโสม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภสิน ภูศรีโสม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคลากรสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภสิน ภูศรีโสม
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :