Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. จัดปฐมนิเทศต้อนรับข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง 38 ค. (2) (รอบที่ 3) พร้อมเติมบุคลากร “OBEC ONE TEAM” ลงสู่เขตพื้นที่ฯ

สพฐ. จัดปฐมนิเทศต้อนรับข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง 38 ค. (2) (รอบที่ 3) พร้อมเติมบุคลากร “OBEC ONE TEAM” ลงสู่เขตพื้นที่ฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ ในการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567 (รอบที่ 3) โดยมี นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคลและนิติการ นายสังคม จันทร์วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ คณะทำงาน และผู้สอบแข่งขันได้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ห้องเธียเตอร์) ชั้น 3 อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลจาก :

สพฐ. จัดปฐมนิเทศต้อนรับข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง 38 ค. (2) (รอบที่ 3) พร้อมเติมบุคลากร “OBEC ONE TEAM” ลงสู่เขตพื้นที่ฯ