Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๔)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๔)