Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 6464 เรื่อง เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ 04009/ว 6464 เรื่อง เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ 04009/ว 6464

6464

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6462 เรื่อง คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ 04009/ว 6462 …