Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

584_แจ้งสศศ.

ว583_แจ้งศธจ

แบบรายงานข้อมูลบรรจุ + ตน.ว่าง

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่องชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด > …