Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1/2564

การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1/2564

เว็บไซต์ การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  เข้าเว็บไซต์ที่นี่ https://sites.google.com/photha.ac.th/obec/

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สถิติจำนวนผู้สมัคร ตำแหน่งทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการบุคลากรอื่น 38 ค(2) ภาพรวมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน