Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.กำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไชต์ กรุงเทพฯ

สพฐ.กำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไชต์ กรุงเทพฯ

812045 812044 812043 812042 812041 812040 812039 812038 812037 812036 812035 812034 812033 812032 812031 812030 812029 812028 812027 812026 812025 812024 812023 812022 812021 812020 812015 812014 812013 812012 812010 812009 812008 812007 812006 812005 812004 812003 812002 812000 811999 811998 811997 811996 811995S__17031388 S__17031389 S__17031390 S__17031391

About wasan kunnula

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

      …