Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รวมรูปภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไชต์ กรุงเทพฯ วันที่ 2 และ 3

รวมรูปภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไชต์ กรุงเทพฯ วันที่ 2 และ 3

9415 9417 9418 9419 ทีมวิชาการ_317 ทีมวิชาการ_1379 ทีมวิชาการ_4079 ทีมวิชาการ_4106 ทีมวิชาการ_7161 ทีมวิชาการ_7332 ทีมวิชาการ_7853 ทีมวิชาการ_8423 ทีมวิชาการ_8754 ทีมวิชาการ_8942 ทีมวิชาการ_8990 ประชุมวันที่2_46 ประชุมวันที่2_135 ประชุมวันที่2_191 ประชุมวันที่2_397 ประชุมวันที่2_987 ประชุมวันที่2_1080 ประชุมวันที่2_2332 ประชุมวันที่2_2924 ประชุมวันที่2_3271 ประชุมวันที่2_3641 ประชุมวันที่2_4624 ประชุมวันที่2_5394 ประชุมวันที่2_5620 ประชุมวันที่2_6062 ประชุมวันที่2_6391 ประชุมวันที่2_6628 ประชุมวันที่2_7256 ประชุมวันที่2_8299 ประชุมวันที่3_577 ประชุมวันที่3_792 ประชุมวันที่3_1570 ประชุมวันที่3_2051 ประชุมวันที่3_2852 ประชุมวันที่3_3653 ประชุมวันที่3_4020 ประชุมวันที่3_6679 ประชุมวันที่3_6881 ประชุมวันที่3_7524 ประชุมวันที่3_7681 ประชุมวันที่3_7779 ประชุมวันที่3_8551 ประชุมวันที่3_8753 ประชุมวันที่3_8866 ประชุมวันที่3_8987

About wasan kunnula

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

      …