Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.พัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

สพฐ.พัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

สพฐ.พัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

สพฐ.พัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”

 

 

 

 

++++ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.,ผู้เชี่ยวชาญ ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับให้การต้อนรับพลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0”เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกแห่งให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาทุกแห่งให้มากขึ้น ปรับปรุงสถานศึกษาทุกแห่งให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ชัดเจนและมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ
ดูภาพทั้งหมด
https://www.facebook.com/baanjong/media_set?set=a.1629213787119763.10737…