Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6379 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6379 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

[pdf-embedder url=”/home/wp-content/uploads/2019/10/การพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ-03.pdf” title=”การพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ 03″]

 

รายละเอียดเพิ่มเติม