Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6412 เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6412 เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. หนังสือ ว6412 ลว21ตค62 
  2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
  3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
  4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
  5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
  6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
  7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
  8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

 

 

About กผอ. สพร.

Check Also

การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ว5423 เอกสารแนบ