Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 6658 เรื่อง ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กรอกข้อมูลพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ ศธ 04009/ว 6658 เรื่อง ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กรอกข้อมูลพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. หนังสือ สพฐ. ทีศธ04009/ว 6658
  2. ตัวอย่างการรายงานข้อมูลพนักงานราช GEIS
[pdf-embedder url=”/home/wp-content/uploads/2019/10/ขอข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ-ปีงบประมาณ-2562.pdf” title=”ขอข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2562″]

About wasan kunnula

Check Also

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1487/2565 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ

    & …