Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว 7373-ว 7374 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

ที่ ศธ 04009/ว 7373-ว 7374 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

ว 7373 แจ้ง ศธจ

ว 7374 แจ้ง สพท. และ สศศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ปฏิทิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดตัวชี้วัด