Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 1853 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแบบคอมพิวเตอร์

ศธ 04009/ว 1853 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแบบคอมพิวเตอร์

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  1. บัตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  2. บัตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.เขต.
  3. บัตร ลูกจ้างประจำ
  4. บัตร พนักงานราชการ
  5. บัตร ช่วยราชการ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
  6. บัตร บำนาญ-ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  7. บัตร บำนาญ-ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน
  8. บัตร บำนาญ-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก่อน 2547)
  9. บัตร บำนาญ-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลัง 2547)

 

About wasan kunnula

Check Also

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ของกรมสรรพากร ตั้งแต่ลำดับที่ 28 – 37

รายละเอียด > …