Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประกาศสำนักนิติการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศสำนักนิติการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียด>>>ประกาศสำนักนิติการ

About wasan kunnula

Check Also

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุน ก.พ