Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว3612 ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ที่ ศธ 04009/ว3612 ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

OBEC09092019

About obeccenter@gmail.com

Check Also

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1487/2565 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ

    & …