Breaking News
Home / หนังสือราชการ / โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูรุ่นใหม่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (โครงการครุว้ฒนวิถี)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูรุ่นใหม่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (โครงการครุว้ฒนวิถี)

หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการครุ
กำหนดการพัฒนาโครงการครุวัฒนวิถี
รายชื่อครูที่เข้ารับการพัฒนาโครงการครุว

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.

    ร …