Breaking News
Home / หนังสือราชการ / โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูรุ่นใหม่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (โครงการครุว้ฒนวิถี)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูรุ่นใหม่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (โครงการครุว้ฒนวิถี)

หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการครุ
กำหนดการพัฒนาโครงการครุวัฒนวิถี
รายชื่อครูที่เข้ารับการพัฒนาโครงการครุว

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ศธ 04009/ว 606 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ศธ04009/ว 606 ล …