Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด หนังสือเชิญคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด่วนที่สุด หนังสือเชิญคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว 7256 เรียน สพท เชิญคณะทำงานการพัฒนา ผอ.รร. 63
1917 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
กำหนดการดำเนินการพัฒนา ผอ รร 63

About hrms.obec@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.

    ร …