Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง)

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง)

ว7802

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ว5423 เอกสารแนบ