Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว40 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับที่สูงขึ้น และแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเดียวกัน ที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

ที่ ศธ 04009/ว40 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับที่สูงขึ้น และแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเดียวกัน ที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

ว40

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.

    ร …