Breaking News
Home / หนังสือราชการ / สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564

สพฐ. ศธ 04009-2604 (8 มิ.ย. 64)

คำชี้แจง ข้อมูล 25 มิ.ย. 64

แบบโรงเรียน 25 มิ.ย. 64 สพฐ. (ปรับปรุง 14 มิ.ย. 64)

แบบ สพท. 25 มิ.ย. 64 สพฐ (ปรับปรุง 9 มิ.ย. 64)

แบบ พรก.และลูกจ้าง 25 มิ.ย. 64 สพฐ

About กผอ. สพร.

Check Also

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    ร …