Breaking News
Home / หนังสือราชการ / สพฐ.ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และถอนชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพฐ.ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และถอนชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเกษียณ ครั้งที่ 1 2564

ประกาศแก้ไขเกษียณข้าราชการ 64

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ของกรมสรรพากร ตั้งแต่ลำดับที่ 28 – 37

รายละเอียด > …