Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

 

 

 

รายละเอียด

>>> 2.1 คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (ศธจ.)

>>> 2.2 คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (สพท.)

>>> 2.3 คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (สศศ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ที่ ศธ 04009/ว 411 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง

    ร …