Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.

ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.

 

 

รายละเอียด

>>> ศธ 04009-ว4008 ลว 15 ก.ย. 64

>>> ศธ 04009-ว4009 ลว 15 ก.ย. 64